Gmina Kunice

Azbest Azbest


Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2018/2019r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie340 kB

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

W ramach pomocy mieszkańcom w usuwaniu azbestu Gmina Kunice pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie zatytułowane „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice” wartość zadania na dzień popisania umowy wyniosła 4.080,28 zł. Wyroby zawierające azbest zostały usunięte z 10 nieruchomości, a łączna ilość unieszkodliwionego odpadu wyniosła 11,48 Mg.
Ilość dotacji jest każdorazowo zależna od ilości chętnych właścicieli nieruchomości, którzy chcą usunąć wyroby zawierające azbest. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu w przyszłych projektach.

Dane dotyczące wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kunice można znaleźć pod adresami stron internetowych:
Wyroby zawierające azbest możemy zgodnie z ww. aktami prawnymi wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia
31 grudnia 2032 roku. Do tego czasu muszą zostać całkowicie usunięte z terenu naszego kraju.
Informujemy, że 31 stycznia 2014r. mija termin składania rocznej aktualizacji informacji z inwentaryzacji posiadanych wyrobów zawierających azbest w następujących grupach:
- o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,
- o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

Obowiązek informowania ciąży na właścicielu, który wykorzystuje wyroby zawierające azbest.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami /właściciele/ przedkładają informację Wójtowi Gminy Kunice, natomiast osoby prawne Marszałkowi Województwa.
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
Strona internetowa WFOŚiGW we Wrocławiu – www.wfosigw.wroclaw.pl

Wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2018 r.
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikTreść obwieszczenia382 kB

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2018r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie o naborze387 kB

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2017r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie - azbest388 kB